Suunnittelu

Kaikki kuvat kamerasta 15.9.2005 070Hyvä rakennesuunnittelu parantaa oleellisesti rakentamisen laatua. Rakennesuunnittelun lähtökohtana pidämme lujuuden ja kestävyyden saavuttamista kohtuullisin kustannuksin ympäristöä ja esteettisiä arvoja kunnioittaen.

Suunnittelu- ja valvontatyöt ovat laajentuneen toimintamme uusia osa-alueita. Hyvä rakennesuunnittelu parantaa oleellisesti rakentamisen laatua. Rakennesuunnittelun lähtökohtana pidämme lujuuden ja kestävyyden saavuttamista kohtuullisin kustannuksin ympäristöä ja esteettisiä arvoja kunnioittaen.

Hyvällä rakennesuunnittelulla tarjoamme asiakkaille heidän tarpeensa mukaisia palveluita rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Elinkaaren parantumisen myötä myös asumisen turvallisuus ja terveellisyys paranevat. Palvelemme rakennesuunnittelussa erilaisissa pien- ja rivitalokohteissa.

Eri rakennussuunnittelutehtäviä:

  • Rakenneleikkaukset
  • Detaljipiirustukset (rakenneliitokset ja vedeneristykset)
  • Salaojasuunnitelmat
  • Pintavesisuunnitelma
  • Radonpoistosuunnitelma
  • Lujuuslaskelmat
  • Rakennesuunnitelmien hyväksyttäminen rakennusvalvontaviranomaisilla

Kysy lisää.